YOU ARE HERE: HOMECEZA HUKUKU (MALİ SUÇLAR)

CEZA HUKUKU (MALİ SUÇLAR)

Genel Bakış

Avukatlarımız, ulusal ve uluslararası niteliğe sahip tüm mali suçlara derin bilgi birimi ve tecrübe sahiptir. Hukuk büromüzda; finansal kurumlar, kamu iktisadi kuruluşlar, çok uluslu şirketler ve üst düzey şahıslardan oluşan müvekillerimizi yetkili makam ve tüm mahkemeler önünde temsil edilmekte ve özel hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Ekibimiz, Arapça, İngilizce ve Türkçe dillerini konuşabilmekte olup, hem Kıta Avrupası (Civil Law) hem de İngiliz-Amerikan (Common Law) ceza hukuku sistemlerinde hakimdir. Hukuk büromüz, bu sebeple ceza hukukuna ilişkin hukuki danışmanlıktan itibaren, Arapça ve İngilizce dava dilekçelerinin hazırlanması ve Dubai mahkemelerinin önünde temsil ve avukatlık dahil tüm hukuki ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde sizlere hizmet vermektedir.

Mali Suçlara ilişkin Hizmetlerimiz

  • Tüm mali suçlar ve ilgili tüm mülahazalarda, özellikle:

– Karşılıksız Çek, Dolandırıcılık, Resmi Evrakta Sahtecilik, Emanete Hıyanet, Güveni Kötüye Kullanma, Zimmete Para Geçirmek

  • İhtiyadi Tedbir ve Haciz Talepleri,
  • Mali Kurumlar, Polis, Savcılık ve Ceza Mahkemeleri önünde Avukatlık ve Temsil,
  • Yerel mevzuat kapsamında potansiyel suç teşkil eden ihaller hakkında müvekilllere çözüm getiren hukuki danışmanlık,
  • Global ekonomik yaptırımların, Dubai’deki kişi ve şirketler üzerindeki etkisine ilişkin hukuki danışmanlık,
  • Kimberley Süreci gerekliliklerine ilişkin hukuki danışmanlık,
  • Kara para aklanmasının önlenmesine ilişkin güncel hukuka uygunluk konularında finansal kurum ve kuruluşların ve bankaların uygulamalarını dikkate alarak verilen hukuki danışmanlık.