YOU ARE HERE: HOMETİCARET & ŞİRKETLER HUKUKU

TİCARET & ŞİRKETLER HUKUKU

  • TİCARİ DANIŞMANLIK

Hukuk büromüzda, tüm ticari faaliyetler, ticari müşavirlik, iş ortaklıkları (Joint Ventures), franchising, distribütörlük ve acentalar, tüketicinin korunması ve rekabet alanlarını kapsayan geniş bir yelpazede ticari danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

  • ŞİRKET KURULUŞU, YENİDEN YAPILANDIRMA ve TASFİYESİ

Avukatlarımız, derin bilgi birikimleri ve tecrübeleri sayesinde BAE ve Dubai’deki şirket kuruluşlarınızda ve yatırımlarınızda sizlere en uygun hukuki çözümünü sunmaktadır.

Müvekillerimizin tasarladıkları ticari faaliyetlerini ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için ilk başvurudan (initial approval) lisans teslimine kadar (issuance of trade license) her türlü destek ve danışmanlığı vermekteyiz.

Ekibimizin hukuki gücü sahip oldukları 30 yıllık yerel mevzuat üzerindeki tecrübenin yanı sıra ilgili yerel kurum ve kuruluşlarla devamlı çalışmanın getirdiği bilgi birikimine dayanmaktadır.

Uzmanlık alanlarımız onshore (Limited Şirket, Anonim Şirket), offshore ve freezone şirketlerinin;

  • Kuruluşları,
  • Yeniden Yapılanmaları (Hisse Devri, Birleşme & Devralma),
  • Tasfiye

süreçlerini kapsamaktadır.

  • ŞİRKETLERİN (KURUMSAL) YÖNETİMİ

Avukatlarımız uluslararası şirket yönetiminde ve yerel mevzuatın şirketlere uygulanan hükümleri konularında uzmandırlar. Şirketlerin Yönetimi alanındaki uzmanlıklarımız;

  • Yönetim Kurulu Toplantıları, Üyelerin ve Şirket Müdürünün Seçimi ve Yetkilerinin Belirlenmesi, Hissedarlar Arasında Kar ve Zarar Dağılımı,
  • Şirketin Denetimi: İç Denetim ve Hesapların Denetimi,
  • Hissedarların Hakları,
  • Ticari Sır ve Şirket Sırlarının Korunması ve Gizlilik